Ceník služeb

Příloha ke Knihovnímu řádu Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p.o.

Platnost od 01. 04. 2013

 • Kurzovné – školení na PC a IT – pokročilí (neregistrovaný čtenář) 200,00 Kč

Registrace čtenářů

 • oddělení pro dospělé čtenáře
100,00 Kč
 • oddělení pro děti 
 50,00 Kč
 • místní knihovny v integrovaných obcích
 30,00 Kč
 • veřejná instituce, právnická osoba
150,00 Kč
 • jednorázová návštěva neregistrovaného čtenáře
  ve studovně
 20,00 Kč

 

Upomínky

 • poplatek z prodlení      
5,00 Kč
 • 1. písemná upomínka     
 20,00 Kč
 • 2. písemná upomínka
 35,00 Kč
 • 3. písemná upomínka
  50,00 Kč
 • upomínací dopis
  100,00 Kč
 • za nevrácení publikací do 100 dní
   50,00 Kč
 • za nevrácení publikace zprostředkované MVS

          (za každý započatý týden)

10,00 Kč

                

Ztráty a náhrady

 • ztráta čtenářského průkazu 
20,00 Kč
 •  poškození čárového kódu
 10,00 Kč
   
 •  ztráta a poškození knihy
 
   •  stejný titul, vydání + zpracování + kód
 
   •  fotokopie + vazba + zpracování +kód
 
   •  náhrada + zpracování + kód
 
   •  náhrada ve výši původní ceny + zpracování + kód
   •  cena vazby dle dodavatele
 
   •  cena zpracování dokumentu
 50,00 Kč
   •  cena čárového kódu
 10,00 Kč
 •  ztráta a poškození časopisu
 
   •  stejný titul + čárový kód
 
   •  cena v původní výši + čárový kód
 
   •  cena čárového kódu   
 10,00 Kč
 •  poškození zvukového nosiče
 
   •  náhrada do výše původní ceny + zpracování + kód
   •  cena zpracování včetně kódu  
 50,00 Kč

                                             

Služby

 • práce s počítačem- za každou započatou půlhodinu
10,00 Kč
 •  zaslání avíza o rezervaci publikace českou poštou
 15,00 Kč
 •  zaslání avíza o rezervaci publikace e-mailem, sms
 5,00 Kč
 •  zprostředkování meziknihovní výpůjční služby
 50,00 Kč
                           + cena stanovená zasílající knihovnou  
 •  rešerše -1 hodina práce
 50,00 Kč
   
 •  barevný tisk na počítačové tiskárně:
 
    •  1 stránka barevný text bez obrázku
 5,00 Kč
    •  1 stránka barevný obrázek A5
 10,00 Kč
    •  1 stránka barevný obrázek A4
 20,00 Kč
 •  reprografické služby (čb. kopie + čb. tisk):
 
    •  formát A4 jednostranně
 2,00 Kč
    •  formát A4 oboustranně
 4,00 Kč
    •  formát A4 jednostranně s obrázkem
 3,00 Kč
    •  formát A4 oboustarnně s obrázkem
 5,00 Kč
    •  formát A3 jednostranně
 3,00 Kč
    •  formát A3 oboustranně
 6,00 Kč
    •  formát A3 jednostranně s obrázkem
 5,00 Kč
    •  formát A3 oboustranně s obrázkem
 9,00 Kč
                               obrázek velikosti A5 10,00 Kč
                               obrázek velikosti A4 20,00 Kč
 •  prohlídka s průvodcem v českém jazyce
 250,00 Kč
 •  prohlídka s průvodcem v cizím jazyce
  (v době od 1. 10. do 30. 4. daného roku)
 350,00 Kč
 •  kurzovné – školení  IT – základní (neregistrovaný čtenář)
 100,00 Kč
 •  kurzovné – školení  IT – pokročilí (neregistrovaný čtenář)
 200,00 Kč
 •  kurzovné – školení  IT – pokročilí (registrovaný čtenář)
 100,00 Kč

 

Pronájmy

 • Pronájem výstavního sálu Domeček – 1 hodina
350,00 Kč
 • Pronájem výstavního sálu Domeček – 1 den
1 300,00 Kč