MEIS

meis

  • informační fond o Evropské unii
  • vzdělávací akce pro školy
    a veřejnost o EU
  • besedy, výstavy, soutěže
  • tištěné materiály o EU pro veřejnost
  • webová prezentace informací o EU
  • Euronástěnka

MEIS – Informační zdroje
Co je MEIS?

Kontakt: Vlasta Kulíšková, tel. 581 772 177, e-mail:studovna@mek-lipniknb.cz