Co je MEIS

Městské evropské informační středisko (MEIS) v Lipníku nad Bečvou zahájilo svou činnost 7. října 2002. Zahájení se zúčastnila delegace složená ze zástupců Olomouckého kraje, Ministerstva zahraničí, představitelů Přerova a Lipníku nad Bečvou a pracovníka Regionálního evropského informačního střediska pro Olomoucký kraj v čele s hejtmanem Olomouckého kraje ing. Janem Březinou.

Městská knihovna Lipník nad Bečvou již v roce 1999 navázala spolupráci s Ministerstvem zahraničí v oblasti komunikační strategie ČR před vstupem do Evropské unie. Od tohoto roku systematicky shromažďuje a zpracovává informace s touto problematikou. A to byl jeden z důvodů, proč Rada města Lipníku n. B. v červenci tohoto roku rozhodla, že činnost MEIS bude jednou z činností městské knihovny. http://www.mek-lipniknb.cz/co-je-meis/ http://www.mek-lipniknb.cz/co-je-meis/ http://www.mek-lipniknb.cz/co-je-meis/Iniciátorem zřizování oblastních středisek v jednotlivých městech Olomouckého kraje bylo REIS pro Olomoucký kraj, které v rámci vlastního projektu metodicky řídí MEISy, pořádá pro jejich pracovníky odborné semináře a školení.