Další akce

Knihovna organizuje pro dětské čtenáře další akce – pravidelné společné čtení a tvoření v dětském oddělení s názvem Pohádkové úterý. Část programu se vždy věnuje tvorbě jednoduchých dekorací. Akce je určena pro předškolní a mladší školní věk. Vždy od 17:00 do 18:00 hodin v dětském oddělení.

V rámci Března měsíce čtenářů probíhá akce Pasování prvňáčků, kdy jsou žáci prvních tříd pasováni na čtenáře významnými osobnostmi města.

Závěr roku patří akci Den pro dětskou knihu. Program zahrnuje tvořivé dílny, ale také besedu se zajímavým spisovatelem pro děti.

Další akce