Literární besedy

Nabídka literárních besed je velmi pestrá a je přizpůsobena věkovým skupinám. Nabízíme besedy o spisovatelích a jejich tvorbě nebo tematicky zaměřené besedy (fantasy, první čtení apod.). V nabídce máme i besedy s regionální tematikou i zaměřené na významné osobnosti literárního života.

Literární besedy jsou vhodné jako doplněk probíhající výuky v hodinách českého jazyka a dalších všeobecných předmětů. Doplněny jsou obrazouvou prezentací, využíváme také pracovní listy a jiné interaktivní pomůcky.

Besedy se odehrávají v dětském oddělení, ve výstavním sále knihovny Domečku či přímo ve školách. Trvají zpravidla 45 minut.

Literární besedy pro děti z MŠ

Literární besedy pro 1. – 5. třídu ZŠ

Literární besedy pro 6. – 9. třídu ZŠ

Literární besedy pro SŠ