MEIS – informační zdroje

Oficiální stránky EU

Europa – Portál Evropské unie

Evropský parlament 

Evropská komise

Rada Evropské unie

Evropská rada 

Evropský soudní dvůr

Evropský účetní dvůr

Výbor regionů

Informace o Evropské unii – české stránky

EUROSKOP – věcně o Evropě

Evropský parlament – Informační kancelář v ČR

Zastoupení Evropské komise v ČR 

Informační středisko Europe Direct Olomouc