Pohádkové úterý v lednu

neb Společné čtení v dětském oddělení se koná v úterý 6. ledna od 17:00 hodin. Pravidelná společná čtení se konají vždy první úterý v měsíci. Lednové téma: „Pohádky pro malé smíšky“.

V jednom městečku se kdysi velmi rozmnožili bubáci. Čím byli lidé smutnější a bojácnější, tím byli bubáci mocnější. Nakonec si někdo vzpomněl na veselého chlapečka Felixe, který měl tak šťastnou povahu, že rozesmál a potěšil každého, kdo se na něj podíval. Bubáky se z dětského oddělení pokusíme vyhnat čtením z knihy Pohádky pro malé smíšky při společném čtení.

V závěru budeme společně vyrábět závěsné papírové vločky.

You may also like...