Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Regionální funkce

Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. vedle funkce městské knihovny vykonávala řadu let i střediskovou funkci pro místní knihovny. V letech 2001 – 2002 vykonávala regionální funkce (dále jen RF) na základě smlouvy s Městskou knihovnou v Přerově. Od roku 2003 vykonává RF na základě smlouvy o přenesení výkonu regionálních služeb, uzavřené s Vědeckou knihovnou v Olomouci pro 12 knihoven střediska Lipník n. B. na střediskové úrovni formou objednávky knihovnických služeb. Od roku 2004 je pověřena vykonávat regionální funkce pro 33 základních knihoven středisek Brodek u Přerova, Hustopeče nad Bečvou a Lipník nad Bečvou na základě smluv s Olomouckým krajem a Vědeckou knihovnou v Olomouci. Od roku 2004 je výkon RF financován z rozpočtu krajů. (Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb – knihovní zákon, § 2 písm. h). Přehled činností Poradenská, konzultační a metodická činnost pro základní knihovny v rámci středisek Lipník nad Bečvou, Brodek u Přerova a Hustopeče nad BečvouTvorba, distribuce cirkulace výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcemi střediska Lipník nad Bečvou, Brodek u Přerova a Hustopeče nad BečvouPomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven provozovaných obcemi Zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcemi střediska Brodek u Př., Hustopeče n.Bečvou, Lipník nad Bečvou Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí a jejich distribuce. školící činnost Informační činnost pro obce a knihovníky – písemné podklady, pravidelná aktualizace informací na www stránkách knihovnyServis knihovního systému Clavius. Obsluhované knihovny Středisko BrodekStředisko HustopečeStředisko Lipník n.B.Brodek u Přerova Hustopeče n.B. Lipník n.B. – městoCísařovBělotínBezuchov CitovKunčiceBohuslávky ČelechoviceLučiceHlinsko KokoryKyžlířovJezernice LukováMilotice n.B.Kladníky NelešoviceNejdekLhota RokytnicePolomLoučka VěrovanyPorubaNové Dvory PotštátPodhoří špičkyRadotín VysokáTýn n.B. Veselíčko Základní dokumenty: Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí Knihovny Olomouckého krajeRegionální funkce veřejných knihoven Regionální funkce v Olomouckém kraji Standardy VKIS (veřejné knihovnické a informační služby) od roku 2011 Standard pro dobrou knihovnu Aktuality Výsledky dotačního titulu VISK 2012: http://visk.nkp.cz/VISK3.htmVýsledky dotačního titulu Knihovna 21. století 2012: http://goo.gl/J9YHUCirkulace výměnného fondu: 26.6. a 27.6.2013, 25.9. a 26.9.2013Vyhlášení dotačních titulů na rok 2013:Veřejné informační služby knihoven – VISK: http://visk.nkp.cz/ a Knihovna 21. století – K 21: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Knihovna21.htm