Regionální funkce

201103071517_dreamstimefree_514554Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. vedle funkce městské knihovny vykonávala řadu let i střediskovou funkci pro místní knihovny. V letech 2001 – 2002 vykonávala regionální funkce (dále jen RF) na základě smlouvy s Městskou knihovnou v Přerově. Od roku 2003 vykonává RF na základě smlouvy o přenesení výkonu regionálních služeb, uzavřené s Vědeckou knihovnou v Olomouci pro 12 knihoven střediska Lipník n. B. na střediskové úrovni formou objednávky knihovnických služeb. Od roku 2004 je pověřena vykonávat regionální funkce pro 32 základních knihoven středisek Brodek u Přerova, Hustopeče nad Bečvou a Lipník nad Bečvou na základě smluv s Olomouckým krajem a Vědeckou knihovnou v Olomouci. Od roku 2004 je výkon RF financován z rozpočtu krajů.

(Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb – knihovní zákon, § 2 písm. h).

 

Přehled činností

  • Poradenská, konzultační a metodická činnost pro základní knihovny v rámci středisek Lipník nad Bečvou, Brodek u Přerova a Hustopeče nad Bečvou
  • Tvorba, distribuce cirkulace výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcemi střediska Lipník nad Bečvou, Brodek u Přerova a Hustopeče nad Bečvou
  • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven provozovaných obcemi
  • Zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcemi střediska Brodek u Př., Hustopeče n.Bečvou, Lipník nad Bečvou
  • Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí a jejich distribuce.
  • Školící činnost
  • Informační činnost pro obce a knihovníky – písemné podklady, pravidelná aktualizace informací na www stránkách knihovny
  • Servis knihovního systému Clavius.

 

 Obsluhované knihovny

Středisko Brodek Středisko Hustopeče Středisko Lipník n.B.
Brodek u Přerova Hustopeče n.B. Bezuchov
Císařov Bělotín Bohuslávky
Citov Kunčice Hlinsko
Čelechovice Milotice n.B. Jezernice
Kokory Nejdek Kladníky
Luková Polom Lhota
Nelešovice Poruba Loučka
Rokytnice Potštát Nové Dvory
Věrovany Špičky Podhoří
Vysoká Radotín
Týn n.B.
Veselíčko

Základní dokumenty:

Kontakty:

Mgr. Lucie Svobodníková

e-mail: stredisko@mek-lipniknb.cz

Aktuality

Cirkulace výměnného fondu:

Vyhlášení ceny Nejlepší neprofesionální knihovník Olomouckého kraje pro rok 2018