Regionální funkce

201103071517_dreamstimefree_514554Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. vedle funkce městské knihovny vykonávala řadu let i střediskovou funkci pro místní knihovny. V letech 2001 – 2002 vykonávala regionální funkce (dále jen RF) na základě smlouvy s Městskou knihovnou v Přerově. Od roku 2003 vykonává RF na základě smlouvy o přenesení výkonu regionálních služeb, uzavřené s Vědeckou knihovnou v Olomouci pro 13 knihoven střediska Lipník n. B. na střediskové úrovni formou objednávky knihovnických služeb. Od roku 2004 je pověřena vykonávat regionální funkce pro 32 základních knihoven středisek Brodek u Přerova, Hustopeče nad Bečvou a Lipník nad Bečvou na základě smluv s Olomouckým krajem a Vědeckou knihovnou v Olomouci. Od roku 2004 je výkon RF financován z rozpočtu krajů.

(Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb – knihovní zákon, § 2 písm. h).

 

Přehled činností

  • Poradenská, konzultační a metodická činnost pro základní knihovny v rámci středisek Lipník nad Bečvou, Brodek u Přerova a Hustopeče nad Bečvou
  • Tvorba, distribuce cirkulace výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcemi střediska Lipník nad Bečvou, Brodek u Přerova a Hustopeče nad Bečvou
  • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven provozovaných obcemi
  • Zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcemi střediska Brodek u Př., Hustopeče n.Bečvou, Lipník nad Bečvou
  • Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí a jejich distribuce.
  • Školící činnost
  • Informační činnost pro obce a knihovníky – písemné podklady, pravidelná aktualizace informací na www stránkách knihovny
  • Servis knihovního systému Clavius.

 

 Obsluhované knihovny

Středisko Brodek Středisko Hustopeče Středisko Lipník n.B.
Brodek u Přerova Hustopeče n.B. Lipník nad Bečvou
Císařov Bělotín Bezuchov
Citov Kunčice Bohuslávky
Čelechovice Milotice n. B. Hlinsko
Kokory Nejdek Jezernice
Luková Polom Kladníky
Nelešovice Poruba  Lhota
Rokytnice Potštát  Loučka
Věrovany Špičky  Nové Dvory
Vysoká  Podhoří
 Radotín
 Týn n.B.
 Veselíčko

Základní dokumenty:

 

regionální funkce: Mgr. Lucie SVOBODNÍKOVÁ
e-mail: stredisko@mek-lipniknb.cz
telefon: 580 582 978

 

Aktuality

Cirkulace výměnného fondu:

Vyhlášení ceny Nejlepší neprofesionální knihovník Olomouckého kraje pro rok 2018