Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook

Provozní doba knihovny

Oddělení pro dospělé čtenáře, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Oddělení pro děti
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO DĚTSKÉHO ČTENÁŘE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Dětské oddělení Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o. vyhlašuje soutěž O nejlepšího čtenáře ve školním roce 2021/2022. Registrovaní čtenáři ve věku 6 – 15 let se mohou do soutěže přihlásit do 30. září 2021 u knihovnice v dětském oddělení. Malí čtenáři naší knihovny mohou mezi sebou soutěžit ve čtenářské aktivitě. Vítězem se nestává čtenář, který si vypůjčí nejvíce knih, ale který je zároveň aktivní a zúčastňuje se našich akcí. Bodový systém je vyvěšen na nástěnce v dětském oddělení. Soutěž trvá do 31. 5. 2021. Body se přidělují za tyto aktivity:1. návštěva knihovny i za jiným účelem než půjčení knih, 2. počet vypůjčených knih i časopisů, 3. účast na akcích pořádaných knihovnou, 4. účast v soutěžích pořádaných knihovnou. Knihovnice si účast na akcích a přečetné knihy ověřuje kontrolními otázkami. Vítěz soutěže – nejlepší dětský čtenář – bude vyhlášen na akci pro děti v červnu 2022. Kromě knihy získá také přednostní právo na účast na nočním spaní v knihovně – na celostátní akci Noc s Andersenem – v následujícím roce.

ZAJÍMAVÉ ODKAZY: