Soutěže

Oddělení pro dětské čtenáře nabízí několik zábavných, čtenářských či vědomostních soutěží. Cílem je přivést návštěvníky k novým informacím pomocí bohaté nabídky aktivit. Většina soutěží se odehrává přímo na oddělení, jiné jsou zase doplňkovou částí v rámci některých výstav pořádaných ve výstavním sále.

Soutěže