Studovna a čítárna

studovna

  • prezenční půjčování novin a periodik
  • univerzální informační fond
  • univerzální příruční knihovna
  • referenční, bibliografické a informační služby
  • reprografické služby
  • regionální databáze a fond regionální literatury
  • veřejný Internet
  • informace ke zdrojům veřejně přístupných databází z oblasti šedé literatury

Kontakt: Mgr. Kateřina Fliedrová, tel. 581 772 177
e-mail: studovna@mek-lipniknb.cz