Zpravodajství

Zpravodajské portály

Lidové noviny

iDnes (Mladá Fronta Dnes)

Neviditelný pes

iHNed (Hospodářské noviny)

Právo 

Novinky.cz

Sportovní noviny (sportovní server ČTK)

Učitelské listy (web o změnách ve vzdělávání)

Britské listy

I-žurnál (Český rozhlas)

BBC (česká redakce)

České noviny (zpravodajský deník ČTK)

 

Časopisy

Reflex

Týden

Respekt

Koktejl

Xantypa

Computerworld

Ikaros (elektronický časopis o informační společnosti)

Inflow

http://www.mek-lipniknb.cz/zpravodajstvi/http://www.mek-lipniknb.cz/zpravodajstvi/http://www.mek-lipniknb.cz/zpravodajstvi/